referencer, virksomheder vi har hjulpet, metroselvskabet is

Referencer

Metroselskabet I/S

Danmarks Nationalbank

TDC

Moesgaard Museum

NNIT – Novo Nordisk IT

ATP-Ejendomme

Norden (Nordisk Råd)

Sø- og Handelsretten

McKinsey & Company

Pension Danmark

DEAS

DATEA

FSB – Lejeboliger i hovedstaden

Lejerbo

Fyns Almennyttige Boligselskab

Svendborg Andelsbolig Forening

E/F Østerpark

AB Løvparken

Svendborg Vand og Affald

Søkvæsthuset, Christianshavn

Advokaterne Arup og Hvidt

LM-Windpower

Institut Sankt Joseph

Kingo Skolen

Samt mange andre ejendomme og kunder.

Referencer i andet regi

Esrum Kloster Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme (SES)

Københavns Lufthavn SAS Cargo

Parken Sport & Entertainment A/S

Samvirkende Boligselskaber (SAB) Grøndalslund

AKB Oldermandsgården

KEA design og business

KAB Bispevænget

Rebæk Søpark Kollegiet (KKIK)

KRØGERS FAMILIEHAVE (Slots- og Kulturstyrelsen)

Boligforeningen AAB AFD. 81

Boligkontoret Danmark Buskehøj

Bolig Kørsør AFD. 21

Lejerbo Engholmen

Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe (ABG) Pileparken

BoVest Grønningen

E/F Enghavevej 13-29

Københavns ejendomme, De Gamles By & Jacob Michaelsens Minde

Helsingør Kommune ESCO-bygherrerådgivning

Roskilde hallerne