kloakprojekter, dansk skybrud rådgivning, skybrudssikring

Kloakprojekter

Foster & Persson projekterer kloakprojekter – både i forbindelse med totalrenoveringer, skybrudssikringsprojekter og ved nybyggeri.

Velfungerede kloaksystemer er uundværlige, uanset om man er privat boligejer, ejendomsejer, boligforening eller virksomhed. Mange oplever problemer med tilstopning, lugtgener og rotter, og det er alt sammen indikation på, at kloakledningerne er beskadigede, nedslidte og utætte.

Ved kloakprojekter er korrekt projektering og udførelse af afgørende betydning, og netop her har vi opbygget de helt rigtige kompetencer.

Specialiseret inden for kloakprojekter

Som ved klimatilpasningsopgaverne specialiserer vi os inden for kloakprojekter, så vi opbygger specialviden, der kan komme bygherre til gode.

Derved kan vi sammen med de udførende etablere det for kunden mest hensigtsmæssige kloakanlæg.

Et sådant projekt handler om en god blanding af samarbejde, dialog og udførelseskontrol.

Rotter i kloakker

Vi har stort fokus på rotter og deres liv i kloakkerne. Det er interessante og kloge dyr, som desværre skaber store skader i kloaknettet.

De bliver til stor gene for ejendommens beboere, hvis de først kommer op fra kloaksystemet og bevæger sig rundt i og omkring bygningen.

Derfor forsøger vi at udføre kloaknettet så hensigtsmæssigt som muligt, så rotter ikke kan ødelægge dem og skabe reder.

Yderligere information om Kloak-projekter

Jan Crone Foster – 28729752 – jcf@foster-persson.dk